FUNDACJA
Z cukrzycą na TY
Unii Brzeskiej 3/2, 38-600 Lesko
KRS: 0000842049 NIP: 6881303688 REGON: 386101271

 

Prezes Zarządu Fundacji 
Artur Rydosz