Kim jesteśmy

FUNDACJA Z cukrzycą na TY
Unii Brzeskiej 3/2, 38-600 Lesko
KRS: 0000842049 NIP: 6881303688 REGON: 386101271

Fundacja Z cukrzycą na Ty, będąca właścicielem portalu https://zcukrzycanaty.pl przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych.

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak je chronimy i jakie prawa Tobie przysługują.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

W zależności od tego, jakie czynności podejmujesz w portalu zcukrzycanaty.pl, np. dokonujesz darowizny lub dopisujesz się do listy subskrybentów newslettera zcukrzycanaty.pl, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach (nie wszystkie one mogą mieć zastosowanie w Twoim przypadku). Wymieniamy je poniżej.

Jakie dane zbieramy?

 • w celu przyjęcia i zaksięgowania darowizny dokonanej przez Ciebie w związku ze zbiórką prowadzoną w zcukrzycanaty.pl, przekazywania Tobie emailowych powiadomień dotyczących zbiórki, którą wsparłeś oraz wydania Tobie potwierdzenia otrzymanej darowizny dla celów podatkowych.
 • w celu przekazywania Tobie subskrybowanego newslettera zcukrzycanaty.pl
 • w celu przeprowadzania konkursów organizowanych przez Fundację Z cukrzycą na Ty
 • w celu badania zachowań i preferencji Użytkowników serwisu zcukrzycanaty.pl z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia funkcjonowania portalu, w tym lepszego dopasowania jego funkcjonalności do Twoich potrzeb jako Użytkownika
 • w celu docierania do Ciebie na Facebooku, w usługach Google oraz innych serwisach ze spersonalizowanymi informacjami dotyczącymi Fundacji Z cukrzycą na Ty lub zbiórek przez nas prowadzonych
 • w celu podejmowania działań PR, w tym kontaktowania się z osobami reprezentującymi media, w tym media internetowe oraz innymi osobami wspierającymi działania Fundacji
 • w celu obsługi korespondencji emailowej lub kontaktu z Tobą w przyszłości drogą emailową
 • w celu promowania zbiórek przy pomocy narzędzi udostępnianych przez media społecznościowe, np. @zcukrzycanaty
 • w celu interakcji z osobami, które przekazały Fundacji 1% podatku
 • w celu poprawy jakości obsługi, zawierania lub modyfikowania treści umów zawieranych z osobami potrzebującymi pomocy społecznej, ochrony roszczeń
 • w celu weryfikacji tożsamości osób kontaktujących się z Fundacją, w drodze wideokonferencji

Zawsze masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 • przenoszenia danych osobowych

Podstawowe pojęcia

AdministratorAdministrator danychFundacja Z cukrzycą na TyFundacja

UżytkownikTy – każda osoba fizyczna, która korzysta z portalu zcukrzycanaty.pl.

Polityka prywatności – niniejszy dokument zatytułowany „Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookies portalu Zcukrzycanaty.pl”

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Ciebie z portalu zcukrzycanaty.pl lub w innych przypadkach opisanych w Polityce prywatności, jest Fundacja Z cukrzycą na Ty z siedzibą w Lesku.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 1. przesyłając email na adres: fundacja@zcukrzycanaty.pl,
 2. drogą listowną: Unii Brzeskiej 3/2, 38-600 Lesko

Szczegółowe informacje odnośnie gromadzonych danych:

Zakres danych: w przypadku darowizny:

 1. dokonanej przez Ciebie za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, tzn. podmiotu zajmującego się przetwarzaniem Twoich płatności (np. PayU, dotpay, PayPal) – przetwarzamy Twój adres email oraz informacje o powiązanych z nim darowiznach, dokonanych na rzecz Fundacji, zidentyfikowanych datą i godziną, alfanumerycznym identyfikatorem nadanym przez dostawcę usług płatniczych oraz kwotą. W wybranych przypadkach, w zależności od banku w którym posiadasz konto, Fundacja może otrzymać dodatkowe Twoje dane takie, jak: imię i nazwiskonumer rachunku bankowegoadres, szczegóły związane z typem operacji, natomiast w zależności od wybranego przez Ciebie dostawcy usług płatniczych, możemy otrzymać Twój adres email przypisany do konta u takiego dostawcy usług płatniczych;
 2. przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy Fundacji – przetwarzamy Twoje dane osobowe udostępnione nam przez bank, tj.: imię i nazwisko, adres, numer rachunku.

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie przez Ciebie darowizny we wskazany wyżej sposób.

Podstawa prawna: przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby przyjąć i zaksięgować dokonaną przez Ciebie darowiznę oraz wypełnić ciążące na Fundacji obowiązki prawne, wynikające w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustaw podatkowych.
RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b) i c). 

Okresy przechowywania danych:

 • Twój adres email oraz numer telefonu są przetwarzane przez nas w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów do czasu, aż się temu sprzeciwisz. Po otrzymaniu sprzeciwu anonimizujemy Twój podpis powiązany z darowiznami, usuwamy numer telefonu z naszej bazy, zaś adres email pseudonimizujemy na okres 6 pełnych lat kalendarzowych od daty zaksięgowania przez nas darowizny. Po upływie tego okresu wszelkie wpłaty są anonimizowane.
 • dane osobowe objęte dowodami księgowymi są przechowywane przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.