FUNDACJA     
Z cukrzycą na TY
Unii Brzeskiej 3/2, 38-600 Lesko
KRS: 0000842049 NIP: 6881303688
zcukrzycanaty@gmail.com

Prezes Fundacji
Artur Rydosz
arydosz@gmail.com