Fundatorzy

Dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH

 

Od ponad 10 lat prowadzi badania nad zastosowaniem nieinwazyjnych metod diagnozowania i monitorowania przebiegu różnych chorób z wykorzystaniem czujników do detekcji biomarkerów, w tym ze szczególnym naciskiem na detekcję cukrzycy. Jest współautorem ponad 125 artykułów naukowych, patentów oraz wystąpień konferencyjnych. Był dwukrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: START 2015, START 2016, otrzymał stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odbył staż z zakresu komercjalizacji badań naukowych w Stanford University w USA. Kierował projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium, Sonata, Uwertura) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Lider). Obecnie prowadzi badania nad poszukiwaniem „oddechowego odcisku” (exhaled breath pattern) tzn. sposobu detekcji unikatowego zestawu związków zawartych w wydychanym powietrzu, który mógłby w przyszłości posłużyć za element biometryczny.

 

https://bpp.agh.edu.pl/autor/rydosz-artur-06527

                                      Dr hab. inż. Konstanty Marszałek, prof. AGH

 

Od ponad 30 lat prowadzi badania nad zastosowaniem próżniowych metod nanoszenia cienkich warstw metodami próżniowym. Twórca wielu technologii nanoszenia cienkich warstw oraz przemysłowych, próżniowych  linii technologicznych. Ostatnie kilka lat poświęcił badaniu nieinwazyjnych metod diagnozowania i monitorowania cukrzycy z wykorzystaniem czujników do detekcji biomarkerów. Jest współautorem ponad 190 artykułów naukowych, 30 patentów oraz szeregu wystąpień konferencyjnych. Był stypendystą Unii  Europejskiej, Fundacji Polsko Niemieckie Pojednanie WTZ, Programu Wymiany Uczonych w krajach EC, Pracował na Uniwersytetach w Wuppertalu, Dortmundzie i Helsinkach. Prowadził szereg projektów badawczych w Unii Europejskiej oraz  projektów badawczych finansowanych przez KBN, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PARP i MNiSW. Obecnie Pracuje nad wdrożeniem urządzenia do bezinwazyjnego badania cukrzycy oraz kieruje Centrum Fotowoltaiki AGH.

 

https://bpp.agh.edu.pl/autor/konstanty-marszalek-01220