Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, że zgodnie z decyzją Komisji Grantowej otrzymaliśmy wsparcie na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej w ramach programu Grantowego w projekcie Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II

Cukrzyca bez igieł już jest w sprzedaży.

Link do sklepu: LINK

Z kodem ATR30 jest -30% !


Cukrzyca bez igieł: nieinwazyjna diagnostyka i zarządzanie zdrowiem zapewnia kompleksową i obiektywną kompilację najbardziej obiecujących nieinwazyjnych metod monitorowania glikemii, w tym dogłębną analizę ich zalet i wad pod kątem procesów biochemicznych. Omówiono najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, w tym metody takie jak pomiary optyczne, pomiary elektrochemiczne, analiza wydychanego powietrza, bezpośrednie pomiary glukozy we krwi przy użyciu technik nieinwazyjnych oraz pośrednia analiza biomarkerów związanych z glikemią. Autor książki przedstawia również rekomendacje dla przyszłych kierunków badań w tej dziedzinie. Ta książka jest cennym źródłem informacji dla badaczy zajmujących się cukrzycą, metodami nieinwazyjnymi i rozwojem diagnostyki.